پیشکسوت فوتبال گفت: پرونده ویلموتس باید برای مسئولان فوتبال درس عبرت شود و در زمان عقد قرارداد با خارجی‌ها از مشورت وکلای خبره استفاده کنند.


پیشکسوت فوتبال گفت: پرونده ویلموتس باید برای مسئولان فوتبال درس عبرت شود و در زمان عقد قرارداد با خارجی‌ها از مشورت وکلای خبره استفاده کنند.منبع
info@yjc.news