به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛ ؛ عکس ها صفحه نخست بعضی روزنامه‌ های استان‌ شهر قم،امروز سه شنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷ را با عنوان های و تیترهای متفاوت رویت می کنید.

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛ ؛ عکس ها صفحه نخست بعضی روزنامه‌ های استان‌ شهر قم،امروز سه شنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷ را با عنوان های و تیترهای متفاوت رویت می کنید.

گمان نادرست ترامپ از وضعیت ایران/تحریم ها دلواپس کننده نیست

گمان نادرست ترامپ از وضعیت ایران/تحریم ها دلواپس کننده نیست

گمان نادرست ترامپ از وضعیت ایران/تحریم ها دلواپس کننده نیست

گمان نادرست ترامپ از وضعیت ایران/تحریم ها دلواپس کننده نیست