به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛؛تصویر ها صفحه نخست بعضی روزنامه‌ های استان‌ شهر قم،امروز چهارشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۷ را با عنوان های و تیترهای متفاوت رویت می کنید.    

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛؛تصویر ها صفحه نخست بعضی روزنامه‌ های استان‌ شهر قم،امروز چهارشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۷ را با عنوان های و تیترهای متفاوت رویت می کنید.

....

 

....

 

....