به گزارش خبرنگار شهرکریمه، بهرام سرمست ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه مولدسازی املاک مازاد دستگاه‌های دولتی استان قم، معرفی اموال مازاد دولت از سوی دستگاه‌های اجرایی را دارای پشتوانه قانونی دانست و افزود: لازم است تمامی مدیران کل نسبت به اجرای این طرح اقدامات لازم را انجام دهند. وی دستگاه‌های اجرایی را موظف به اجرای […]به گزارش خبرنگار شهرکریمه، بهرام سرمست ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه مولدسازی املاک مازاد دستگاه‌های دولتی استان قم، معرفی اموال مازاد دولت از سوی دستگاه‌های اجرایی را دارای پشتوانه قانونی دانست و افزود: لازم است تمامی مدیران کل نسبت به اجرای این طرح اقدامات لازم را انجام دهند.

وی دستگاه‌های اجرایی را موظف به اجرای برنامه‌های دولت در راستای توسعه و عمران کشور دانست و افزود: کم کاری مدیران در اجرای این طرح قابل قبول نیست بنابراین باید در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

همچنین در این جلسه بررسی املاک مازاد تعدادی از دستگاه‌های اجرایی استان برای مولدسازی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.