به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهر قم، وی اضافه کرد: آنچه در عرصه چاپ و نشر قرآن کریم حائز اهمیت هست، لزوم دقت کارشناسانه و محققانه به منظور حدس سیاست‌های اجرایی واحد از سوی مراجع تصمیم‌گیر و قانونگذار و توجه به لزوم اتحاد نظر و دوری از […]

دقت کارشناسانه و محققانه در عرصه چاپ و نشر قرآن کریم حائز اهمیت استبه گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهر قم،

وی اضافه کرد: آنچه در عرصه چاپ و نشر قرآن کریم حائز اهمیت هست، لزوم دقت کارشناسانه و محققانه به منظور حدس سیاست‌های اجرایی واحد از سوی مراجع تصمیم‌گیر و قانونگذار و توجه به لزوم اتحاد نظر و دوری از تشتت و چندگانگی در این امر هست.

آیت الله سبحانی افزود: شکی نیست که با توجه به توطئه‌های دشمنان اسلام، باید به این مبحث به عنوان یک مسأله خطیر و با اهمیت نگریست و همه نهاد‌های تاثیرگذار باید برای انسجام این حوزه اعم از دست‌اندرکاران چاپ و نشر قرآن کریم از خوشنویسان، ناشران و چاپخانه‌های فعال در این عرصه پشتیبانی بعمل آید.

این مرجع تقلید تصریح نمود: از مورد ها با اهمیت دیگری که در این مورد باید مورد توجه قرار گیرد کتابت قرآن کریم به نحوی هست که عموم مردم بتوانند قرآن را به راحتی یاد گیرند و بخوانند.