علی ترابیان در گفتگو با خبرنگار شهرکریمه اظهار داشت: آسمان قم طی امروز کمی ابری در بعد از ظهر همراه با افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید و غبارآلود است. وی گفت: هوای استان قم در روز یکشنبه کمی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد نسبتاً شدید و غبارآلود و در روز […]علی ترابیان در گفتگو با خبرنگار شهرکریمه اظهار داشت: آسمان قم طی امروز کمی ابری در بعد از ظهر همراه با افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید و غبارآلود است.

وی گفت: هوای استان قم در روز یکشنبه کمی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد نسبتاً شدید و غبارآلود و در روز دوشنبه صاف در برخی ساعات همراه با وزش باد و غبارآلود خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان قم عنوان کرد: سرعت وزش باد امروز و یکشنبه بین ۳۵ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی و دوشنبه بین ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت با شرقی است.

وی با بیان اینکه دمای هوا طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پنج درجه‌ای داشته است، افزود: حداقل دمای هوای امروز ۲۳ درجه و حداکثر دمای هوای هوا ۴۰ درجه، حداقل دمای هوای یکشنبه ۲۵ درجه و حداکثر دمای هوا ۴۱ درجه و حداقل دمای هوای دوشنبه ۲۶ درجه و حداکثر دمای هوا ۴۲ درجه خواهد بود.