مدرسه فرهنگ و علوم اسلامی ضحی دوره پاییزه «تکلیف دوسویه به تبلیغ» برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری شهرکریمه، مدرسه فرهنگ و علوم اسلامی ضحی دوره پاییزه «تکلیف دوسویه به تبلیغ» به صورت حضوری و مجازی و به همراه اعطاء گواهی در 24 و 25 آذر برگزار می کند.

اساتید این دوره حجج الاسلام و المسلمین عبدی، حبیبی، موسوی، امامی، مهدی زاده، اسدپور می باشند که به تبلیغ و راهبری فرهنگ، تبلیغ و فهم مسائل جامعه ، تعامل دوسویه تبلیغ  و اجتهاد و چرخه تبلیغ در قالب درس گفتار، مناظره و اقتراح می پردازند.

گفتنی است زمان ثبت نام از 16 تا 23 آذر و هزینه شرکت در دوره 50 هزار تومان است.منبع
info@rasanews.ir