ایتنا - NHTSA تخمین زده است که «صرفه‌جویی در سوخت برای این خودروها افزایش معناداری خواهد داشت، و به طور متوسط حدود 1700 دلار خواهد بود».


شهرکریمه – NHTSA تخمین زده است که «صرفه‌جویی در سوخت برای این خودروها افزایش معناداری خواهد داشت، و به طور متوسط حدود ۱۷۰۰ دلار خواهد بود».منبع