دومین روز مراسم سوگواری امیر مؤمنان در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد