رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی با آیت الله نوری همدانی دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش شهرکریمه ، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی پنجشنبه شب با حضور در دفتر آیت الله نوری همدانی با این مرجع تقلید دیدار و گفت و گو کرد.

آیت الله نوری همدانی در این دیدار آیت الله مصباح یزدی را یکی از پشتوانه های علمی حوزه توصیف کرد.