دیدار جمعی از شعرا و اهالی فرهنگ و ادب با رهبر انقلاب