سرخپوشان تهرانی به دلیل بارش باران و شرایط نامطلوب زمین چمن ورزشگاه شهید کاظمی مجبور به لغو دیدار دوستانه خود شدند.


سرخپوشان تهرانی به دلیل بارش باران و شرایط نامطلوب زمین چمن ورزشگاه شهید کاظمی مجبور به لغو دیدار دوستانه خود شدند.منبع
info@yjc.news