مهرداد غضنفری در گفتگو با خبرنگار شهرکریمه، با تاکید بر اینکه عرضه مناسب کالاها به طور طبیعی قیمت‌ها را نیز تنظیم می‌کند، گفت: در تأمین همه کالاهای اساسی و مایحتاج مردم در استان قم خوشبختانه هیچ کمبودی نداریم و وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی خوب است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با بیان اینکه […]مهرداد غضنفری در گفتگو با خبرنگار شهرکریمه، با تاکید بر اینکه عرضه مناسب کالاها به طور طبیعی قیمت‌ها را نیز تنظیم می‌کند، گفت: در تأمین همه کالاهای اساسی و مایحتاج مردم در استان قم خوشبختانه هیچ کمبودی نداریم و وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی خوب است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با بیان اینکه نظارت و بازرسی از تخلف و انحراف در زمینه افرایش قیمت‌های مصوب جلوگیری می‌کند، اظهار داشت: در شیفت‌های شبانه روزی سازمان‌های صمت، تعزیرات، بازرسی و بسیج اصناف با تعامل و کنترل خوب، قیمت‌ها را کنترل می‌کنند.