مراسم روز دانشجو امسال در روز ۱۶ آذر با حضور مسئولان در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود و در مهمترین برنامه رئیس جمهور شنوای سخنان دانشجویان خواهد بود.


رئیسی ۱۶ آذر به دانشگاه تهران می‌رود – شهرکریمه نیوز

منبع
شهرکریمه نیوز