دوستی های قبل از ازدواج موجب بدبینی زوجین نسبت به یکدیگر می شود؛ این بدبینی زمینه ساز ناتوانی در حل مشکلات زناشویی نیز می شود.

به گزارش  شهرکریمه ، حجت الاسلام محمد عباسی نیا، شنبه شب در آستان حضرت معصومه(س) با بیان این که ازدواج هایی که براساس دوستی شکل می گیرد بسیار سست و متزلزل است، گفت: علت این سستی و تزلزل بدبینی طرفین نسبت به یکدیگر است.

وی افزود: براساس یافته های یک پژوهشگر آمریکایی در مورد دوستی ها قبل از ازدواج یافته ها نشان می دهد که بیش از نیمی از این ازدواج ها با طلاق منجر شده و با مشکلات عدیده ای روبرو است.

سخنران حرم حضرت معصومه(س) تصریح کرد: پژوهشگران آمریکایی علت این موضوع را براساس یافته های پژوهشی بدبینی طرفین نسبت به یکدیگر عنوان کرده و بیان می کنند که افرادی که پیش از ازدواج با یکدیگر رابطه داشته اند بعد از ازدواج در حل مشکلات خود ناتوان هستند چرا که به دلیل بدبینی انگیزه ای برای حل درگیری ها و حمایت از مهارت های خود ندارند؛ بنابراین رابطه قبل از ازدواج به هیچ وجه موجب دوام زندگی زناشویی می شود.

حجت الاسلام عباسی نیا با بیان این که افت تحصیلی از دیگر عوارض و پیامدهای دوستی با جنس مخالف است، ادامه داد: این گونه روابط موجب می شود که دو طرف تمام فکر و توجه و تمرکز خود را صرف دیدارها و ملاقات های حضوری و تلفنی خود کنند و این بزرگ ترین مانع برای رشد و ترقی علمی است زیرا تحصیل دانش نیاز به تمرکز نیروهای فکری و روحی دارد.

وی افزود: همچنین دل مشغولی و اضطرابی که در اثر این گونه پیوندها به وجود می آید بزرگ ترین سد راه تعالی علمی و تحصیلی است بنابراین کسی که به دنبال پیشرفت علمی و تحصیلی است باید این گونه روابط خارج از چارچوب شرعی و عقلی را کنار بگذارد.

سخنران حرم حضرت معصومه(س) با تأکید بر این که این گونه روابط موجب حس تنوع طلبی به ویژه در میان پسران جوان و نوجوان می شود، گفت: این حس بزرگترین آفت برای تشکیل خانواده و پایداری زندگی مشترک است و به طبع جامعه ای که به سوی تشکیل خانواده نرفته و از ازدواج استقبال نکند به هیچ وجه ضمانتی برای رشد و شکوفایی فضایل انسانی نخواهد داشت و باید دقت کرد که تمام کمال ها و فضایل انسانی در پرتو تشکیل خانواده سالم به فعلیت می رسد.

حجت الاسلام عباسی نیا با اشاره به این که دوستی ها قبل از ازدواج موجب محرومیت از ازدواج پاک و انسان ساز می شود، یادآور شد: نسل جوان و نوجوان برای این که بتوانند طمع یک زندگی شیرین و پایدار را تجربه کنند باید در مقابل دوستی های قبل از ازدواج با جنس مخالف خود را حفظ کنند و هر چه این محافظت بیشتر باشد به طبع جوانان و نوجوان در زندگی مشترک خود موفق تر خواهند بود و خواهند توانست پس از ازدواج یک زندگی موفق را تجربه کنند زیرا در این زندگی به جای بدبینی حس همدلی و خوش بینی طرفین نسبت به یکدیگر حاکمیت دارد.