مدیرکل بهزیستی قم گفتفت: در شرایط فعلی، راه اندازی خانه های سلامت در این استان ضروری نیست. رضا سلیقه روز شنبه ، با بیان اینکه خانه سلامت در استان قم از سال ۹۰ تعطیل شد، افزود: در شرایط فعلی تعداد دختران در معرض آسیب که احتیاج به دریافت خدمات خانه سلامت داشته باشند در استان […]

مدیرکل بهزیستی قم گفتفت: در شرایط فعلی، راه اندازی خانه های سلامت در این استان ضروری نیست.

رضا سلیقه روز شنبه ، با بیان اینکه خانه سلامت در استان قم از سال ۹۰ تعطیل شد، افزود: در شرایط فعلی تعداد دختران در معرض آسیب که احتیاج به دریافت خدمات خانه سلامت داشته باشند در استان قم بسیار کم است.
وی اضافه کرد: اگر مواردی نیز باشد بر اساس تشخیص تیم تخصصی مرکز مداخله در بحران، این دختران به مدت ۲۰ روز از خدمات سرپایی این مرکز استفاده می کنند و به خانه برمی گردند، ولی همچنان با مددکاران در ارتباط هستند.
وی در عین حال گفت: اگر ضرورت راه اندازی خانه سلامت در استان قم احساس شود، یک مرکز مجهز و آماده وجود دارد و در مدت کوتاهی این اقدام صورت می گیرد.
بابایی خاطرنشان کرد: خانه های سلامت مراکزی ویژه دختران در معرض آسیب است که مشکلاتی در خانواده برای آن ها پیش آمده و شرایط بازگشت به خانه برای این دختران فراهم نیست.
وی اضافه کرد: در خانه های سلامت دختران در معرض آسیب به صورت موقت به مدت ۶ ماه نگهداری می شوند و در صورت لزوم این مدت قابل تمدید است تا زمانی که شرایط پذیرش آن ها در خانواده مهیا شود.
وی ادامه داد: این دختران تا زمانی که در مرکز هستند از خدمات آموزشی، روانشناسی، مددکاری و مشاوره های فرهنگی و اجتماعی بهره مند می شوند.
کارشناس دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی قم گفت: در خانه های سلامت اقامت و سایر خدمات خوابگاهی به دختران ارائه می شود و مددکاران اجتماعی با برگزاری جلسات مشاوره ای خانواده فرد را نیز برای پذیرش وی آماده می کنند.
وی افزود: زمانی که دختران مهارت های لازم جهت ادامه زندگی سالم و ایده آل تر را دریافت کردند و خانواده نیز جهت پذیرش وی آماده شد، این دختران به آغوش خانواده برمی گردند.
به گفته وی، وضعیت زندگی این دختران در خانواده تا ۲ سال توسط مددکاران خانه های سلامت پیگیری و اگر با مشکلی مواجه شوند پیگیری خواهد شد.

منبع: ایرنا