به گزارش خبرنگار شهرکریمه، شرکت خدمات ارتباطی رایتل پس از ۸ سال از آغاز فعالیت، در سال مالی ۱۳۹۸ سودآور گردید و زیان ۵۷۰ میلیارد تومانی این شرکت در سال مالی ۱۳۹۷ به سود ۱۱۳ میلیارد تومانی در سال مالی ۱۳۹۸ تبدیل شد.  خلاصه گزارش اهم اقدامات و دستاوردهای شرکت خدمات ارتباطی رایتل در سال ۱۳۹۸ […]


به گزارش خبرنگار شهرکریمه، شرکت خدمات ارتباطی رایتل پس از ۸ سال از آغاز فعالیت، در سال مالی ۱۳۹۸ سودآور گردید و زیان ۵۷۰ میلیارد تومانی این شرکت در سال مالی ۱۳۹۷ به سود ۱۱۳ میلیارد تومانی در سال مالی ۱۳۹۸ تبدیل شد. 

خلاصه گزارش اهم اقدامات و دستاوردهای شرکت خدمات ارتباطی رایتل در سال ۱۳۹۸ را در نمودار زیر ببینید:

انتهای پیام/