به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛؛تصویر ها صفحه نخست بعضی روزنامه‌ های استان‌ شهر قم،امروز یکشنبه ششم آبان ماه ۱۳۹۷ را با عنوان های و تیترهای متفاوت رویت می کنید.

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛؛تصویر ها صفحه نخست بعضی روزنامه‌ های استان‌ شهر قم،امروز یکشنبه ششم آبان ماه ۱۳۹۷ را با عنوان های و تیترهای متفاوت رویت می کنید.

اختلاف در آمریکا بر سر تحریم های ایران /کاهش فوت وعوارض سکته قلبی از طریق آنژیو پلاستی

اختلاف در آمریکا بر سر تحریم های ایران /کاهش فوت وعوارض سکته قلبی از طریق آنژیو پلاستی

اختلاف در آمریکا بر سر تحریم های ایران /کاهش فوت وعوارض سکته قلبی از طریق آنژیو پلاستی

اختلاف در آمریکا بر سر تحریم های ایران /کاهش فوت وعوارض سکته قلبی از طریق آنژیو پلاستی