حسن زاده اعلام کرد که این کمیته هنوز به جمع بندی لازم نرسیده و ممکن است رای بازی پرسپولیس و تراکتور پس از هفته پایانی لیگ اعلام شود.


حسن زاده اعلام کرد که این کمیته هنوز به جمع بندی لازم نرسیده و ممکن است رای بازی پرسپولیس و تراکتور پس از هفته پایانی لیگ اعلام شود.منبع
info@yjc.news