رزمایش ولایت ۲ ویژه طلاب و روحانیون که توسط تیپ ۸۳ امام صادق علیه السلام در پادگان ۱۹ دی قم برگزار شد .این رزمایش در راستای حفظ روحیه انقلابی و آمادگی جسمانی طلاب بسیجی و در قالب اردوی صحرایی ولایت ۲ برگزار شد .
عکس از:سید روح الله موسوی

رزمایش ولایت ۲ ویژه  طلاب و روحانیون  که توسط تیپ ۸۳ امام صادق علیه السلام در پادگان ۱۹ دی قم برگزار شد .این رزمایش در راستای حفظ روحیه انقلابی و آمادگی جسمانی طلاب بسیجی و در قالب اردوی صحرایی ولایت ۲ برگزار شد .

عکس از:سید روح الله موسوی