رئیس شورای اسلامی شهر قم با تبریک روز خبرنگار گفت: رسانه ها مسئولان بوِیژه مدیریت شهری را برای خدمات شایسته و مطلوب به مردم یاری دهند ولی حاشیه سازی نکنند. ولی الله بیاتی یکشنبه شب در مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه خدمات شهری و شورا افزود: برای خبرنگاران احترام خاصی قائم هستیم حضور فعال آنها […]

رئیس شورای اسلامی شهر قم با تبریک روز خبرنگار گفت: رسانه ها مسئولان بوِیژه مدیریت شهری را برای خدمات شایسته و مطلوب به مردم یاری دهند ولی حاشیه سازی نکنند.

ولی الله بیاتی یکشنبه شب در مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه خدمات شهری و شورا افزود: برای خبرنگاران احترام خاصی قائم هستیم حضور فعال آنها در جلسات شورا برای ما بسیار مغتنم است.
وی ادامه داد: هم اعضای شورای شهر و هم خبرنگاران در راستای خدمت به مردم گام بردارند و اگر ایرادی وارد است مربوط به همه ما می باشد.
بیاتی از خبرنگاران خواست به مسائل حاشیه ای توجه نکنند و خاطرنشان کرد: ما در شورای اسلامی شهر طبق قانون، کار می کنیم و ممکن است در بحث های کارشناسی، کسی حرف تندی بر زبان بیاورد و یا مطالبی ارائه شود باید در انعکاس آنها به گونه ای رفتار کرد که به مدیریت شهری کمک شود.
وی خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه باید تصمیمات درستی که در شورا گرفته می شود را منعکس کنند و اشکالات را هم در حد مقدور انعکاس دهند ولی حاشیه سازی نکنند.
شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر قم و یکشنبه شب در حاشیه یکصد و نود و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم از خبرنگاران فعال حوزه خدمات شهری و شورای شهر تجلیل کردند.
در این مراسم از 15 خبرنگار فعال حوزه شورای شهر و مدیریت شهری از جمله خبرنگار خبرگزای جمهوری اسلامی مرکز قم مورد تجلیل قرار گرفت.