سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: با هدف میدان دادن به فرنگی کاران جوان و پشتوانه سازی در جام جهانی آذربایجان به میدان می‌رویم.


سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: با هدف میدان دادن به فرنگی کاران جوان و پشتوانه سازی در جام جهانی آذربایجان به میدان می‌رویم.منبع
info@yjc.news