جلد روزنامه خبرورزشی یک‌شنبه ۲۳ آبان را می‌بینید.


جلد روزنامه شهرکریمه یک‌شنبه ۲۳ آبان را می‌بینید.منبع
خبر ورزشی – فوری، جدید و آخرین اخبار ورزش