جلد روزنامه پرسپولیس شنبه ۲۰ آذر را می‌بینید.منبع
خبر ورزشی – فوری، جدید و آخرین اخبار آنلاین ورزشی