در چارچوب رقابتهای لیگ اروپا، آرسنال شکست خورد و منچستریونایتد و رم پیروزی شدند.


در چارچوب رقابتهای لیگ اروپا، آرسنال شکست خورد و منچستریونایتد و رم پیروزی شدند.منبع
info@yjc.news