مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس گفت: اسناد باشگاه‌ها برای خصوصی سازی شفاف نیست و بخشی از آن‌ها غیر واقعی است.


مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس گفت: اسناد باشگاه‌ها برای خصوصی سازی شفاف نیست و بخشی از آن‌ها غیر واقعی است.منبع
info@yjc.news