با اعلام فیفا در مرحله دوم بلیت فروشی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر رکوردی بزرگ ثبت شد.


با اعلام فیفا در مرحله دوم بلیت فروشی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر رکوردی بزرگ ثبت شد.منبع
info@yjc.news