به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از خبرگزاری تسنیم از شهر قم، وی با اهتمام بر ظرفیت‌های شگرف معنوی و انسانی موجود در شهر مقدس شهر قم اضافه کرد: واقعیت این بوده که استان شهر قم گنجینه بی‌نظیری در دربرگیری از شخصیت‌ها و وجود جایگاه ها و مجامع دینی و علمی دارد و لازم […]

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از خبرگزاری تسنیم از شهر قم،

وی با اهتمام بر ظرفیت‌های شگرف معنوی و انسانی موجود در شهر مقدس شهر قم اضافه کرد: واقعیت این بوده که استان شهر قم گنجینه بی‌نظیری در دربرگیری از شخصیت‌ها و وجود جایگاه ها و مجامع دینی و علمی دارد و لازم هست تا در سازمان تبلیغات اسلامی نگاه ویژه‌ای نسبت به این شهر با اهمیت گردد.

ریاست سازمان تبلیغات اسلامی، گسترش و توسعه رابطه با جایگاه ها دینی و علمی شهر قم با سازمان تبلیغات اسلامی را موردتوجه قرار داد و اظهار کرد: برای اهتمام ویژه‌تر به استان شهر قم و جایگاه ها مذهبی کم‌نظیر موجود در این شهر مقدس برنامه‌ریزی‌های تازه ای در سازمان تبلیغات انجام‌گرفته هست.

قمی با بیان بعضی از حجم علما و اندیشمندان حوزه‌های علمیه دنبال کرد: وجود علما، مراجع و اندیشمندان مکرر حوزوی و دینی در شهر مقدس شهر قم از ظرفیت‌های عظیمی بوده که در این شهر وجود دارد و همت سازمان تبلیغات اسلامی نیز بر استفاده زیادتر و درست‌تر از این مراجع بالقوه هست.

وی با اشاره به جایگاه و حساسیت سازمان تبلیغات اسلامی عنوان نمود: سازمان تبلیغات اسلامی به‌نوبه خود واسطه بین حوزه‌های علمیه و مردم هست و اهتمام می‌کند تا با عرضه مسئله های روز و به همکاری تاریخی و ابدی بین آن‌ها عمق و تأثیرپذیری بیشتری ببخشد.

ریاست سازمان تبلیغات اسلامی با اهتمام بر بعضی از کارکردهای سازمان تبلیغات اسلامی تصریح نمود: سازمان تبلیغات اسلامی یک نهاد برآمده از حوزه هست و ازاین‌رو نیز همیشه خود را مدافع طلاب و حوزه‌های علمیه می‌داند.

وی با اشاره به جایگاه رفیع آستان مقدس حضرت معصومه(س) گفته بود: از ظرفیت‌های شگرف و بزرگ شهر شهر قم وجود ملکوتی حرم مطهر بوده که لازم هست تا همکاری و همکاری بین سازمان تبلیغات اسلامی و حرم مطهر بیش‌تر از گذشته گردد.

ریاست سازمان تبلیغات اسلامی با اهتمام بر جایگاه مخصوص دفتر تبلیغات اسلامی استان شهر قم دنبال کرد: دفتر تبلیغات اسلامی شهر قم با توجه به جایگاه استان شهر قم در مساله تبلیغ و اعزام مبلغ باید زیادتر از هر زمان دیگری ارتقاء پیدا نماید.