به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری شهرکریمه، عادت کرده بودیم وقتی سریال طنز می‌بینیم، توقع چند کلمه‌ی بی ادبانه، کتک زدن های وقت وبی وقت، بی‌مزه بازیهایی که در حالت‌های دیگر، بی ادبی خوانده می‌شدند، بالا وپایین شدن جایگاه پدر ومادر وفرزند واتفاقات تلخی که تلخند داشت نه لبخند، داشته باشیم. اما […]به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری شهرکریمه، عادت کرده بودیم وقتی سریال طنز می‌بینیم، توقع چند کلمه‌ی بی ادبانه، کتک زدن های وقت وبی وقت، بی‌مزه بازیهایی که در حالت‌های دیگر، بی ادبی خوانده می‌شدند، بالا وپایین شدن جایگاه پدر ومادر وفرزند واتفاقات تلخی که تلخند داشت نه لبخند، داشته باشیم.

اما وضعیت زرد نشان داد می‌شود دریک سریال کوتاه سی و چند دقیقه ای، از دین سخن گفت ومردم را در کنار ارزش‌ها نه به ارزش‌ها خنداند.
می‌شود بی آنکه منفی بافی کرد گلایه کرد.
می‌شود از نماز گفت وخواند و از نمازهای خنده دارمان،خیلی تمیز ودرست، برای طنز استفاده کرد.
می‌شود از هر تصویر و سکانسی، برای آموزش استفاده کرد.
می‌شودبرای حرف زدن، تلخ نبود. می‌شود میلیاردی روی دست صدا وسیما، خرج نگذاشت.
می‌شود با حجاب و باکمترین آرایش وحضور، از زن استفاده کرد.
می‌شود درقالب طنز سازنده، همسرداری، نماز، حلال وحرام آموزش داد واز تعطیلی انرژی هسته ای گلایه کرد.
می‌شود بدون پول دادن به بازیگرهایی که بی جهت میلیونی شده اند، مردم را پای تلویزیون، نشاند.
و هزار می‌شود دیگر که آقای محمدرضا شهبازی و تیم هنرمندش، درعمل ثابت کردند.

همین روزها، قسمت آخر مسابقه‌ی پربار رخدادهم برگزار شد. پربارترین مسابقه وجذابترین تلاش برای فراگیری ادبیات و تاریخ انقلاب اسلامی.اثر فوق العاده ای دیگری از محمدرضا شهبازی.

از ایشان و تیمشان نهایت تقدیر و تشکر را داریم و امیدواریم این حرکت میمون روز به روز گسترده ترو فراگیرتر باشد و البته مطالبه‌ی جدی ما ازصدا وسیما، حمایت از این گروه وسایر تولیدات‌گروه عمار هست.
جوانانی که اگرچه معمار انقلاب را ندیده اند، اما پای آرمان‌های انقلاب، با قوی‌ترین جبهه‌ی دشمن، یعنی رسانه، به میدان آمده اند.

پ.ن.برای تشکر از این برنامه به شبکه ۳پیامک، پیام تشکر بفرستید. وقت زیادی ازشما نمی‌گیرد اما دل خیلی‌ها را گرم می‌کند.
پ.ن‌۲:برای تماشای این دو برنامه، به تلوبیون، آرشیو شبکه سه و شبکه افق، مراجعه کنید.