سردار فدوی: ناوهای آمریکا در منطقه تحت کنترل کامل ارتش و سپاه هستند