سعدالله زارعی: زمینه‌های محو اسرائیل فراهم شده/ پیش‌بینی رهبر انقلاب در این باره یک استراتژی مبتنی بر عمل بود