به گزارش خبرنگار شهرکریمه، در پی اعلام مرگ مغزی توسط پزشکان معالج محمدرضا خلج زاده ٢٠ ساله که به علت تصادف با موتور و خونریزی شدید مغزی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان فرقانی بستری بود و تأیید مرگ مغزی توسط تیم تأیید کنندگان مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی قم، با رضایت خانواده ایثارگر و بخشنده […]به گزارش خبرنگار شهرکریمه، در پی اعلام مرگ مغزی توسط پزشکان معالج محمدرضا خلج زاده ٢٠ ساله که به علت تصادف با موتور و خونریزی شدید مغزی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان فرقانی بستری بود و تأیید مرگ مغزی توسط تیم تأیید کنندگان مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی قم، با رضایت خانواده ایثارگر و بخشنده اش به اهدای اعضا، ارگان‌های حیاتی و نسوج این جوان برومند به بیماران در لیست انتظار وزارت بهداشت و درمان پیوند شد.

هر بیمار مرگ مغزی می‌تواند به ٨ به بیمار ارگان حیاتی (قلب، کبد، دو کلیه، ریه، پانکراس، روده بزرگ و کوچک …) و به حدود ٥٥ بیمار نسج (قرنیه‌ها، تاندون، استخوان، عضروف، پوست، دریچه‌های قلب و… اهدا نماید.

در سال گذشته نیز ١٧ بیمار مرگ مغزی از استان قم جهت اهدای عضو به تهران اعزام شده است.