از زمان عرضه گوشی اکسپریا ۱ مارک ۳ در اواخر ماه آگوست، خبر زیادی از بخش موبایل سونی نبود. اما حالا باید منتظر رونمایی از یک گوشی اکسپریا جدید در تاریخ ۴ آبان (۲۶ اکتبر) باشیم. منبع




از زمان عرضه گوشی اکسپریا ۱ مارک ۳ در اواخر ماه آگوست، خبر زیادی از بخش موبایل سونی نبود. اما حالا باید منتظر رونمایی از یک گوشی اکسپریا جدید در تاریخ ۴ آبان (۲۶ اکتبر) باشیم.



منبع