سوگواره احلی من العسل با حضور هیئت های دانش آموزی استان قم در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد.
سوگواره احلی من العسل با حضور هیئت های دانش آموزی استان قم در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد.منبع