در همین ارتباط دوره‌های آموزشی و تخصصی در بخش‌های مفاهیم، محافظت قرآن کریم و نهج‌البلاغه با حضور علاقه‌مندانی که در این دوره‌ها ثبت اسم کرده‌اند برگزار و گواهی‌نامه رسمی نیز به برگزیدگان تعلق می‌گیرد.ثبت اسم برای شرکت در دوره‌ها و امتحان در چندین مرکز در استان انجام می‌شود و علاقه‌مندان از طریق نشانی ‌@meshkat_quran در […]

برپایی امتحان مفاهیم و محافظت قرآن و نهج البلاغه
در همین ارتباط دوره‌های آموزشی و تخصصی در بخش‌های مفاهیم، محافظت قرآن کریم و نهج‌البلاغه با حضور علاقه‌مندانی که در این دوره‌ها ثبت اسم کرده‌اند برگزار و گواهی‌نامه رسمی نیز به برگزیدگان تعلق می‌گیرد.
ثبت اسم برای شرکت در دوره‌ها و امتحان در چندین مرکز در استان انجام می‌شود و علاقه‌مندان از طریق نشانی ‌@meshkat_quran در مورد برنامه‌ها و نحوه ثبت اسم اکتساب اطلاع می‌کنند.
مهلت ثبت اسم نیز از اوائل آبان‌ماه شروع شده و تا ۳۰ آذرماه سال کنونی در جایگاه ها پنج‌گاه من جمله مصلی قدس شهر قم ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام