آمادگی پارکینگ‌های سطح شهر برای پذیرش خودروها در شب‌های قدر