آموزش سواد رسانه ای، پیش نیاز تحقق مشارکت حداکثری و انتخاب اصلح است به گزارش شهرکریمه دکتر لیلا وصالی با اشاره به این که نااُمید کردن مردم از بابت حضور در پای صندوق های رأی از جمله اهداف رسانه های غربی و معاند در مواجهه با انتخابات ایران است، اظهار داشت: آن ها می خواهند […]


آموزش سواد رسانه ای، پیش نیاز تحقق مشارکت حداکثری و انتخاب اصلح است

آموزش سواد رسانه ای، پیش نیاز تحقق مشارکت حداکثری و انتخاب اصلح است

به گزارش شهرکریمه دکتر لیلا وصالی با اشاره به این که نااُمید کردن مردم از بابت حضور در پای صندوق های رأی از جمله اهداف رسانه های غربی و معاند در مواجهه با انتخابات ایران است، اظهار داشت: آن ها می خواهند به مردم القا کنند که آرای شما تأثیری ندارد و از سوی دیگر برخی سلبریتی ها که در دوره های گذشته به سود یک جریان خاص، نقش آفرینی می کردند، اینک بعد از گذشت هشت سال دچار سرخوردگی شده اند و بعضی از همین ها مستقیم یا غیرمستقیم بر طبل عدم مشارکت می کوبند.

وی افزود: بر این اساس، آن چیزی که فضای اُمید و نشاط را به جامعه باز می گرداند این است که مردم مطمئن باشند رای آن ها تأثیرگذار است و این که چه کسی با چه رویکردی سکاندار ریاست جمهوری شود در تعیین سرنوشت چهارساله بسیار مهم و کلیدی است.

وی گفت: ما باید از منظر رسانه ای به خوبی مردم را قانع کنیم که مشارکت هر یک نفر آن ها در انتخابات تأثیرگذار است و از سوی دیگر این مساله را متذکر شویم که اگر اشتباهات گذشته تکرار نشده و مردم انتخاب و تصمیم درستی بگیرند، قطعاً شرایط بهتر خواهد شد و بخش مهمی از مشکلات قابل رفع است.

کارشناس و تحلیلگر رسانه همچنین با اشاره به لزوم تسلط به فنون مهم سواد رسانه ای به خصوص در موسم حساس انتخابات ابراز داشت: بخش اعظمی از آن چه در فضای انتخابات مطرح است به نوعی مرتبط با بحث تکنیک های اقناعی و جنگ روانی و رسانه ای می شود.

وی افزود: در عرصه انتخابات حساسیت ها و شناخت تکنیک ها برای مردم اهمیت دارد، از این حیث که شعارهای انتخاباتی کاندیداها و رفتار آن ها را به درستی تحلیل نمایند و بر این اساس بتوانند انتخاب شایسته ای داشته باشند.

وصالی خاطرنشان کرد: سواد رسانه ای کمک می کند به مردم تا کسانی که رویکرد تخریبی نسبت به سایر کاندیداها دارند و به جای آن که برنامه های خود را بیان کنند به دنبال حاشیه سازی و تهمت و تخریب هستند را بشناسند و از سوی دیگر رویکردهای شعاری را از رویکردهای برنامه محور تشخیص دهند.

وی گفت: مردم در سایه آموزش سواد رسانه ای می توانند با تکنیک های اقناعی به خصوص در مقوله سیاست و انتخابات آشنا شده و از سوی دیگر عملکرد گذشته افراد در عرصه های مدیریتی را با شعارها و برنامه هایشان بسنجند.

معاون آموزش انجمن سواد رسانه ای ایران ادامه داد: از این منظر بنده معتقدم که شناخت تکنیک ها و تحلیل گفتمان مناسب از جمله ضرورت ها در وهله ی کنونی به شمار می رود که این ها از دل صحبت های کاندیداها و به خصوص مناظرات و برنامه های ضبطی آن ها استخراج می شود.

وی بیان داشت: طبعاً با توجه به شرایط کرونا، اهمیت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در بحث تبلیغات انتخاباتی دوچندان شده است و مردم به این وسیله اطلاع بهتری از برنامه ها و مواضع کاندیداها پیدا می کنند، به ویژه با عنایت به این مساله که فضای مجازی محدودیت زمانی و مکانی هم ندارد.

وی گفت: سواد رسانه ای همچنین کمک می کند که از فضای صرف شعارهای انتخاباتی فاصله بگیریم هر چند که شعارها اثرات عمیق دارد اما در عرصه مدیریت زیبا شعار دادن کمکی به کشور نمی کند بلکه مهم برنامه های عملیاتی و راهبردی و قدرت و توان برای اجرای صحیح آن هاست.

وصالی افزود: این مساله حائز اهمیت است برای اینکه انتخاب درستی داشته باشیم و این که کدام فرد برنامه های راهبردی موثری دارد که خود این مساله در ایجاد و گسترش شور و شوق انتخاباتی مهم است.

وی ابراز داشت: یکی از بحث های جدی در این زمینه این است که شعار کدام کاندیدا به واقعیت نزدیک است؛ به هر حال در این ایام شعارهای زیادی سر داده می شود که برخی از آن ها خیلی آرمان گرایانه است و شاید امیدزا هم باشد اما با استفاده از تکنیک های اقناعی گاهی ادعاهای بزرگی مطرح می شود مثل حل مشکلات در صد روزه که بسیاری از این شعارها با واقعیت ها و حقیقت های مدیریتی کشور چندان همخوانی ندارد.

معاون آموزش انجمن سواد رسانه ای ایران در خاتمه با تأکید بر اهمیت سواد رسانه ای و انتخاباتی در جلوگیری از فریب و اغوای مردم گفت: ان شاءالله همه دست به دست هم دهیم که در روز بیست و هشتم خردادماه امسال، انتخاباتی با حضور حداکثری مردم شاهد باشیم که خروجی آن انتخاب کاندیدای اصلح در میان نامزدهای حاضر باشد.

انتهای پیام / ۱۳۷