اجرای طرح ساماندهی صنوف آرایشگاه در قم/ پلمپ یک آرایشگاه به گزارش شهرکریمه سرهنگ پیام کاویانی گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی ، طرح ضربتی کنترل و نظارت بر آرایشگاه ها در شهر قم توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی به مدت یک هفته به اجرا گذاشته شد. او اظهار داشت: در همین راستا […]


اجرای طرح ساماندهی صنوف آرایشگاه در قم/ پلمپ یک آرایشگاه

به گزارش شهرکریمه سرهنگ پیام کاویانی گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی ، طرح ضربتی کنترل و نظارت بر آرایشگاه ها در شهر قم توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی به مدت یک هفته به اجرا گذاشته شد.

او اظهار داشت: در همین راستا ماموران نظارت بر اماکن عمومی این پلیس از ۹۴ واحد صنفی بازدید به عمل آوردند که در نهایت یک واحد صنفی به دلیل عدم رعایت موارد قانونی و تخلفات صورت گرفته پلمب شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان قم از صدور اخطار پلمب برای ۷ آرایشگاه دیگر خبر داد و ادامه داد: در این زمینه از متصدیان این واحدها تعهد گرفته شده است که در صورت عدم رعایت تذکرات با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

او با اعلام تداوم و تشدید این گونه برنامه ها و اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، افزود: پلیس با دقت بر عملکرد واحدهای صنفی نظارت دارد و از فعالیت واحدهایی که خارج از چارچوب قانون ، شئونات و هنجارهای جامعه عمل می کنند، جلوگیری خواهد کرد.

انتهای پیام/۱۱۱