احیای شب بیست و سوم دقیق‌تر و عمیق‌تر باشد/ لزوم درک آخرین شب قدر