افزایش ابر طی ۳ روز آینده در قم/ وزش باد شدید در دوشنبه