امام جمعه قم: شکست معامله قرن حتمی است/مساجد با وضع مطلوب فاصله دارند