اهدای خون در قم کاهش یافت به گزارش شهرکریمه علیرضا کبیری با اشاره به کاهش ۶ و سه دهم درصدی مراجعه کنندگان اهدای خون طی ۹ ماهه امسال افزود: طی این مدت ۳۶ هزار و ۸۶۴ نفر برای اهدای خون مراجعه کرده‌اند در حالی که در مدت مشابه سال قبل تعداد مراجعه کنندگان ۳۹ هزار […]


اهدای خون در قم کاهش یافت

به گزارش شهرکریمه علیرضا کبیری با اشاره به کاهش ۶ و سه دهم درصدی مراجعه کنندگان اهدای خون طی ۹ ماهه امسال افزود: طی این مدت ۳۶ هزار و ۸۶۴ نفر برای اهدای خون مراجعه کرده‌اند در حالی که در مدت مشابه سال قبل تعداد مراجعه کنندگان ۳۹ هزار و ۳۴۵ نفر بوده است.

وی بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۳۰ هزار و ۴۳۷ نفر موفق به اهدای خون شده‌اند در حالی که طی سال گذشته ۳۰ هزار و ۹۰۶ نفر موفق به اهدای خون خود شده بودند که کاهش یک و نیم درصدی را نشان می‌دهد.

معاون فنی اداره کل انتقال خون استان قم با اشاره به کاهش یک و سه دهم درصدی اهداکنندگان مستمر طی ۹ ماهه امسال افزود: تعداد اهداکنندگان مستمر در این مدت ۱۸ هزار و ۷۰۹ نفر بوده در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۱۹ هزار و ۳۸۰ نفر بوده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۴۰ هزار و ۳۵۸ واحد خون به بیمارستان‌ها ارسال شده است، تصریح کرد: همچنین ۹ هزار و ۲۹۰ واحد خون به شبکه خون رسانی ارسال شده است.

کبیری گفت: تعداد اهداکنندگان خانم طی ۹ ماهه نخست امسال هزار و ۱۴۸ نفر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۲ دهم درصدی داشته است. ۱۳۷