برگزاری اردوی سازندگی و موکب بین‌‌المللی در روستای سواری