تصویب بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ سازمان پایانه های شهرداری به گزارش شهرکریمه در این نشست که صبح امروز در ساختمان شهید باکری شورای اسلامی شهر برگزار شد لایحه اخذ مجوز بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان پایانه های شهرداری قم به مبلغ ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از حیث وصولی و درآمدی به بحث و بررسی […]


تصویب بودجه پیشنهادی 1400 سازمان پایانه های شهرداری

تصویب بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ سازمان پایانه های شهرداری

به گزارش شهرکریمه در این نشست که صبح امروز در ساختمان شهید باکری شورای اسلامی شهر برگزار شد لایحه اخذ مجوز بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان پایانه های شهرداری قم به مبلغ ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از حیث وصولی و درآمدی به بحث و بررسی گذاشته شد و در نهایت به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسید.

همچنین لایحه اخذ مجوز طرح احداث سطوح سبز با مشوّق های بیشتر نیز در نشست امروز مورد تأیید اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت، البته این طرح مدتی قبل در نشست رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم به تصویب رسیده بود، اما امروز با ارائه مشوّق های تکمیلی برای تأثیرگذاری بیشتر آن در حوزه پسماند و پساب به تأیید مجدد اعضای شورای اسلامی شهر رسید و تصویب شد.

اعضای این شورا همچنین در نشست امروز خود با لایحه اخذ مجوز إعمال مساعدت در کاهش عوارض قطع اشجار درباره یکی از شهروندان نیز موافقت کردند.

انتهای پیام/ ۱۰۶