تعیین 70 مصوبه ویژه دهه کرامت برای دستگاه‌های اجرایی قم