تولیدات نرم‌افزاری تلفن همراه رشد ۳ برابری داشته است