تکمیل شهرک صنعتی فناوری اطلاعات قم تصویب شد به گزارش شهرکریمه بیش از 10 سال است که از اولین خبر درباره تأسیس شهرک آی سی تی در قم می گذرد، شهرکی که یک بار هم جانمایی آن تغییر کرد و بالاخره قرار شد در کنار شهرک چاپ و نشر در پنج کیلومتری شهر قم و […]


تکمیل شهرک صنعتی فناوری اطلاعات قم تصویب شد

به گزارش شهرکریمه بیش از 10 سال است که از اولین خبر درباره تأسیس شهرک آی سی تی در قم می گذرد، شهرکی که یک بار هم جانمایی آن تغییر کرد و بالاخره قرار شد در کنار شهرک چاپ و نشر در پنج کیلومتری شهر قم و در کنار بزرگراه قم – تهران باشد.

تاکنون در این شهرک که از آن با عنوان مغز متفکر صنعت استان قم یاد می شود بیش از 10 میلیارد تومان سرمایه گذاری بویژه در زیرساخت ها انجام شده است.

این شهرک همچنین در سال 1388 موافقت های محیط زیستی خود را نیز دریافت کرد، اما با توجه به گذشت سال ها از آن زمان، اکنون مدیرکل محیط زیست استان قم پیشنهاد داده است تا باز هم ارزیابی های زیست محیطی از آن انجام شود.

در هر صورت به نظر می رسد تصویب نهایی تکمیل این شهرک در شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم با 10 رأی موافق و 3 رأی مخالف از مجموع 14 رأی بتواند روند اجرایی پروژه را تسریع ببخشد، روندی که از سال ها قبل آغاز شده و  همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/ 137