دستگیری کلاهبردار حرفه ای در قم با جعل عنوان بازرس بیت رهبری