دعوت مرکز خدمات حوزه های علمیه برای حضور باشکوه در راهپیمایی روز قدس