رفع مشکلات صنعت فرش و کفش قم مورد تاکید وزارت صنعت است‌